RC-Modelář

Newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na rc-modelar.cz

1)VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Michalem Řapkem, sídlem Janovská 394, Praha 10, 10900, IČO: 76520005 provozujícím internetový obchod www.rc-modelar.cz (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2)OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující si může zboží nabízené prodávajícím objednat pomocí následujích způsobů:

  • prostřednictvím elektronického obchodu www.rc-modelar.cz,
  • telefonicky na číslo uvedené v kontaktech, které jsou uvedeny na www.rc-modelar.cz,
  • elektronickou poštou na adrese: info@rc-modelar.cz,
  • písemně nebo osobně na adrese prodávajícího.

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání, která je uvedena na webových stránkách www.rc-modelar.cz. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou všemi dalšími poplatky.V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí sám.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji pouze informativními, nezávaznými, vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy dojde ve chvíli, kdy kupující potvrdí objednávku. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech a když se jedná o zobží, které není skladem si prodávající vyhrazuje právo požadovat potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Kupující obdrží doklad o zaplacení zálohy, resp. platby předem. Při platbě bankovním převodem je třeba uvést variabilní symbol = číslo faktury.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY


Objednávka je přijata prodávajícím do 24 hodin. Potvrzení objednávky a informaci o odeslání zboží zašle prodávající kupujícímu e-mailem.
Nebude-li prodávající z důvodů, které není schopen ovlivnit (např.:nedostupnost zboží, zrušení položky dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, změna ceny dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, chybně navázaná cena z dodavatelského ceníku do objednávkového systému atp.) vyřídit objednávku přijatou do objednávkového systému, vyhrazuje si právo jednostranně odstoupit od smlouvy pokud se strany nedohodnou jinak Tuto skutečnost prodávající neprodleně oznámí kupujícímu.4) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí, je považována za závaznou v celém rozsahu. Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat, toto může provést pouze provozovatel na základě předchozí dohody se zákazníkem.5) CENA ZBOŽÍ


Cena zboží uvedená v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Změna ceny u již uzavřených a potvrzených objednávek není možná.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.6) DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta je obvykle od 3-30 dnů, není-li uvedeno jinak. Je-li zboží skladem odesílá ho prodávající druhý den po přijetí objednávky. V případě objednávky zboží, které není skladem prodávající bude informovat kupujícího o termínu dodání e-mailem do 48 hodin. Informace v detailu produktu jsou pouze orientační a uvedenou dobu nelze brát jako závazný termín k odeslání.

V případě platby bankovním převodem, je odeslání zásilky současně vázáno na obdržení platby na účet prodávajícího.

Nebude-li prodávající, z jakéhokoliv důvodu, schopen dodržet smluvený termín dodání zboží, bude o tom včas informovat kupujícího. V tomto případě má kupující právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného zboží bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí být zaslána ve formě e-mailu na adresu info@rc-modelar.cz. Pokud bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, poukáže prodávající odpovídající částku do 3 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena.


7) BALNÉ A POŠTOVNÉ


Cena poštovného je určena dle zvoleného způsobu dopravy. Celková částka za dopravu se skládá z poplatku za poštovní službu vypočítaného dle hmotnosti odesílaného zboží dále z poplatku za pojištění zásilky a zvoleného druhu platby zboží. V ceně poštovného je zahrnuto i balné. Kupující je o výši této částky informován v průběhu objednávání zboží a celková částka je mu sdělena ještě před konečným potvrzením objednávky.

S každou zásilkou kupující obdrží fakturu, která zároveň slouží jako dodací list a záruční list pro případnou reklamaci.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne a zásilka se prodávajícímu vrátí, bude ho prodávající obratem kontaktovat. Pro opakované zaslání připočte prodávající k původní ceně zásilky poštovné v plné výši, dle způsobu zaslání a požaduje platbu zboží předem na svůj bankovní účet. Způsoby doručení a platby pro jednotlivé regiony:


ČESKÁ REPUBLIKA


Česká pošta

Zásilka/Balík

dobírkou, na účet

Česká pošta

Balík do ruky

dobírkou

Osobní odběr

Osobní převzetí zboží

Převodem na účet


Poštovné není účtováno pro objednávky nad 4.000 CZK - platí pouze pro Českou republiku. Osobní odběr je možný po předchozí domluvě na adrese prodávajícího.


8) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Kupující má právo vrátit objednané zboží (odstoupit od smlouvy) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží, u kterého nebyl poškozen originální obal a do kterého je možné zboží zpět zabalit. Zboží je potřeba zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na použité, poškozené zboží a na zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího.


9) REKLAMACE A ZÁRUKA


Případné reklamace vyřídí prodávající na základě individuální dohody s kupujícím, v souladu s platným právním řádem. Místo pro uplatnění reklamace je:

  1. Michal Řapek - Janovská 394, 10900 Praha 10

Právo z odpovědnosti za vady může spotřebitel uplatnit pouze na zboží zakoupené u prodávajícího a v záruční lhůtě. Obecně se na zboží vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. která běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Vyjímku tvoří akumulátory.Jelikož se zboží jako baterie a akumulátory svým charakterem řadí mezi spotřební materiál s omezenou životností, není možné po lhůtě 6 měsíců od koupě uznat reklamaci z důvodu úbytku kapacity akumulátoru který je dán opotřebením baterie.


Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Vykazuje-li objednané zboží zjevné vady již při jeho přebírání, má kupující právo takové zboží nepřevzít a ihned na místě sepíše se zástupcem dopravce protokol o poškození zboží a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu nové bezvadné zboží v co nejkratším možném termínu.

Postup kupujícího při reklamaci:

1) informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně
2) reklamované zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího, nebo se po dohodě s prodávajícím dostaví osobně na jednu z výše uvedených adres.
3) do zásilky/prodávajícímu uvede důvod reklamace, popíše vadu a jak se projevuje a uvede, popřípadě doplní údaje, nutné pro komunikaci s prodávajícím, pokud je již dříve neuvedl při objednání.
4) přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží u prodávajícího

V případě řádně uplatněné reklamace vyřídí prodávající reklamaci podle složitosti případu co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. V odůvodněných případech je možné dohodnout delší lhůtu pro vyřízení reklamace. Pokud u oprávněné reklamace není možné odstranění vady či výměna vadného zboží či součásti, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé nepřiměřeným používáním a zacházením
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním10) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kupující musí toto své právo spojit s osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím. V opačném případě Vám nemůžeme vrátit plnou kupní cenu. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu zboží ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží.


11) OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014


Michal Řapek

RC-Modelář


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Filtr produktů

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky